<<< Terug naar Folders

 

Projectvoorbeeld: De Geelders

Update 23-04-2007

 

 

Terug naar het oerbos, bosomvormingplan voor De Geelders

Staatsbosbeheer Regio Limburg en Oost Brabant wil in het district de Meijerij een echt wildernis bos-oerbos ontwikkelen. Daarvoor is het nu al rijke bosgebied "De Geelders" bij Boxtel erg geschikt.
De Geelders is een gebied van 300 ha groot, waarvan 180 hectare van Staatsbosbeheer, 80 hectare van dhr. Margraaff en 40 hectare van overige eigenaren.
De Geelders ligt in het 7000 ha. nog te ontwikkelen gebied genaamd "het Groene Woud".
Het gebied ligt tussen de stedendriehoek Den-Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het bos vormt daarin een belangrijke "natuurparel".

Grote stukken van het gebied zijn altijd als produktiebos geŽxploiteerd en onderhouden. Kenmerken van deze bossen zijn:
- Weinig open plekken in het bos;
- Weinig variatie in vegetatiestructuren;
- De leeftijdsopbouw is vrij uniform met weinig oude bomen.
- De bosranden zijn niet goed ontwikkeld.
- De hoeveelheid dood hout (staand en liggend) is beperkt.
- Het patroonsmatige gebruik is nadrukkelijk aanwezig.
- De ontsluiting is relatief kunstmatig en intensief, waardoor weinig stilte gebieden aanwezig zijn.
- Verdroging van het bos waardoor verschillende vegetatietypen worden bedreigd.

Staatsbosbeheer wil hier een wildernis bos laten ontstaan. Om dit natuurlijke bos op weg te helpen zijn een aantal omvormingsmaatregelen nodig. Tijdens het bosomvormingsproces van produktiebos naar "oerbos" zal aan al deze punten worden gewerkt.
Zo worden bomen gekapt en omgetrokken om open plekken in het bos te creŽren en worden niet inheemse bomen selectief verwijderd.
Sommige van de bestaande paden zullen worden opgeheven en andere meer landschappelijke wandelroutes zullen worden uitgezet.
Het gebied zal worden begraasd door diverse grote grazers als paarden en runderen en uiteindelijk edelhert en wildzwijn, die open plekken en wildpaadjes creŽren.
Verdere werkzaamheden zullen bestaan uit het herstellen van het oorspronkelijke hydrologische systeem, het graven van poelen en vennen op de daarvoor geschikte plaatsen en het afplaggen van de vergraste heide.
In 10 jaar zal er 25% van de bosoppervlakte zijn omgevormd. De resterende 75% wordt door de natuur zelf omgevormd. Na verloop van tijd zal het bos zich ontwikkelen tot een half open bos landschap met alle variatie aan natuurlijke vegetatiestructuren. Op een termijn van ca. 10 jaar wordt ook gedacht aan de herintroductie van wildzwijn en edelhert.