<<< Terug naar Gallery

Het gehucht Rhee aan het begin van de 19e eeuw
In opdracht van Keizer Napoleon werden tussen 1811 en 1813 de Noordelijke provincies in kaart gebracht. Napoleon vreesde een inval van de Engelsen aan de noordkust en had goede kaarten nodig voor zijn verdediging. Deze, inmiddels bijna 200 jaar oude kaart van Drenthe, geeft een mooi beeld van het gehucht Rhee met haar natuurlijke bomen en struiken, midden in het nog te ontginnen Drentse heidelandschap. De oude “Asserstraat”, toen Koningsweg geheten, liep meer naar het westen over de es van Rhee. (Uit: “De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust”; H.J. Versfelt & M. Schoor; Heveskes Uitg. Groningen 2001)