<<< Terug naar Gallery

Luchtfoto van het New Forest
Het New Forest in Zuid-Engeland is het grootste natuurbos in NW-Europa. Op de foto is duidelijk te zien dat bij langdurige begrazing, met o.a. wilde paarden, een parkachtig landschap ontstaat.