<<< Terug naar Gallery

Neuenburger Urwalt
Het Neuenburger Urwalt is een van de laatste drie oerbosrestanten in NW-Duitsland. Het is slechts 27 ha groot, en ligt ingebed in een productiebos van 600 ha, dit is duidelijk te zien op de luchtfoto. Het bos ontwikkelt zich al bijna 100 jaar ongestoord, maar in vroegere tijden werd wel degelijk op bescheiden schaal gekapt en werd het bos gebruikt om vee te weiden. Het oerboskarakter is desondanks bewaard gebleven, getuigt van de grote rijkdom aan zeldzame bosplanten.