<<< Terug naar Gallery

Ontwortelde boom
Ontwortelde bomen zijn belangrijk in een natuurbos. In het ontstane gat kunnen gemakkelijk zaden kiemen. Voor insecten en kleine zoogdieren biedt de kluit een goede woonplaats.