<<< Terug naar Gallery

Schematisch overzicht van de vegetatie op een langdurig begraasd terrein
Horizontale en verticale vegetatiestructuren van boven gezien en zijaanzicht van de doorsnede. Open plekken en struweelvorming zijn kenmerkend voor natuurlijke begrazing. (Uit: “Natuurbos in Nederland”; Van der Lans & Poortinga; 1986)