<<< Terug naar Gallery

Uitkijken over het Oostvaardersveld
Een (kunstmatige) uitkijkheuvel biedt hiervoor de beste mogelijkheid. Er is een zichtlijn in het bos gekapt, waar veel dieren op af komen. Het gebied is nu nog volop in ontwikkeling. (Impressie door Maarten Mandos)