Januari 2001                 Ecoplan Natuurontwikkeling

ECOPLAN is sinds 1978 actief op het gebied van natuurbeheer, natuurlijk groenbeheer en natuurontwikkeling. Ecoplan streeft een meer natuurlijk beheer na. Niet alleen voor natuurgebieden maar ook voor de eigen leefomgeving, het plantsoen, de stad.

ECOPLAN legt zich toe op het geven van ecologische adviezen op het gebied van ecologie, natuurbeheer, natuurbouw, bosbeheer en ecologische groenvoorzieningen. Daarnaast geeft Ecoplan ook cursussen en doet aan educatie.
Ecoplan doet ook de uitvoerende activiteiten:
Beheer van bos, park en tuin: omvorming naar ecologisch onderhoud.
Aannemen en begeleiden van natuurbouwwerken.
Bemiddeling, begeleiding en verhuur van vee t.b.v. natuurlijke extensieve begrazing;
Aanleg en onderhoud van tuinen.

De combinatie van advies en planvorming met eigen uitvoering staat garant voor een wederzijdse kwaliteitsverbetering. De adviezen van Ecoplan zijn gebaseerd op ervaring met de uitvoering, de uitgevoerde Ecoplan projecten hebben een degelijke onderbouwing en worden door de planopstellers begeleid.

Ecoplan-Natuurontwikkeling
Asserstraat 201
9486 TD Rhee (Assen)
tel: 0592 291715
fax: 0592 291705
www.ecoplan.nl
info@ecoplan.nl

Dit is de eerste nieuwsbrief van ons bedrijf. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de activiteiten en projecten die Ecoplan in de afgelopen periode heeft uitgevoerd.
Wij denken dat deze nieuwsbrief kan bijdragen aan een goed beeld van Ecoplan. Sommigen kennen ons van een plan voor het ontwerpen en aanleggen van een natuurpark, anderen hebben ons ontmoet in het veld tijdens de controle van onze "grote grazers". Ecoplan zet zich breed in op het terrein van de natuurontwikkeling. Zowel het maken van plannen, het schetsen van de toekomst, als de praktische uitvoering behoren tot ons takenpakket.

Eerste seizoen natuurspeelbos in Tegelen een succes
Op 3 juni is een van de eerste speelbossen in Nederland geopend. Het speelbos is te vinden in Tegelen (L.), en maakt onderdeel uit van het Speelpark Klein Zwitsterland. Een bosgedeelte van 7 ha is ingericht als spannend speelbos, waar kinderen kunnen spelen op een grote bosweide, klimmen in scheefliggende bomen of een hut bouwen met touw en takken. Ook zijn er natuurpaden met allerlei activiteiten. Ecoplan heeft samen met het bestuur van het speelpark de plannen voor dit spannende gebied gemaakt, en was betrokken bij de uitvoering van het project. Het eerst speelseizoen is inmiddels achter de rug. Het bos kan zich herstellen, de kinderen kijken terug op een bijzondere speelervaring.Bij de opening van het speelbos in juni 2000Ecoplan op een
bijzondere locatie!

Ecoplan is sinds januari 1998 gevestigd in een historische boerderij te Rhee, een buurtschap even ten noorden van Assen. Op deze locatie kan Ecoplan optimaal uit de voeten, voor de verzorging van vee, opslag van materialen e.d. Rond de boerderij wordt een ecologische omgeving gecreëerd. Bezoekers kunnen worden rondgeleid langs twee gigantische liggende beuken, een vlinderheuvel en een poel. In de tuin van de boerderij staan enkele oude vruchtbomen.
Door de sterke groei van het veewerk, de verkoop en verhuur van natuurlijke grazers, kon een extra medewerker voor het vee worden aangetrokken. Het aantal medewerkers is hiermee gegroeid tot 15.Aanleg natuurpark Borger
In opdracht van de gemeente Borger zijn we bezig met de aanleg van een natuurpark te Nieuw Buinen (Dr.). De aanleg van het park verloopt gelijktijdig met de verkoop van zand die vrijkomt bij de ontgraving van het terrein. Hierdoor kunnen de kosten sterk gedrukt worden. Langzaam maar zeker komt dit park van onder de veenkoloniale akkers vandaan. De eerste beplanting is erin gezet, en er zijn mengsels van wilde bloemen ingezaaid. Verder is hooi uit natuurgebieden uitgelegd om de spontane ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties te stimuleren. Binnenkort ontstaat hier een aantrekkelijk, natuurrijk park voor de inwoners van Nieuw Buinen.Opmerkelijke projecten

Beheers en onderhoudsplan voor de Wenumse beken
Ecoplan stelt voor het waterschap Veluwe een beheers- en onderhoudsplan op voor drie beken tussen Apeldoorn en Vaassen. In dit gebied komen typisch Veluwse sprengenbeken voor. In het plan wordt veel aandacht gegeven aan het vergroten van de natuurwaarde van beken. De rijke historie van deze beken, met korenmolens, kopermolens en het systeem van opgeleide beektakken en molenvijvers wordt zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt en gespaard.Evaluatie soortbeschermingsplan Korhoen

In opdracht van het Expertisecentrum van LNV wordt geëvalueerd wat het effect is geweest van de beschermingsmaatregelen voor het korhoen. Het is tien jaar geleden dat het soortbeschermingsplan is uitgebracht. Sindsdien is in verschillende kansrijke terreinen het biotoop voor het korhoen sterk verbeterd. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot herstel van de bestaande populaties, maar wel tot een sterk verbeterde kwaliteit van heideterreinen. Het rapport besluit met aanvullende adviezen voor het beheer van korhoenderbiotopen.

Ecoplan-Natuurontwikkeling
Asserstraat 201, Rhee

www.ecoplan.nl

Tel. 0592-291715