Winter 2006
Nieuwsbrief Ecoplan Natuurontwikkeling

We wensen dat 2007 een nieuw jaar met veel mooie en natuurlijke projecten zal worden. Dat het ook voor u en voor ons een goed jaar zal worden en we hopen u vaak tegen te komen tijdens het werk.

Een Prettige Kerst
en een Gezond en Voorspoedig
Nieuwjaar!

Van saai productiebos naar avontuurlijk oerbos
Steeds meer boseigenaren zijn zich ervan bewust dat het bosbeheer anders moet. De bossen van Oss zijn al volop in ontwikkeling en er zijn nu ook plannen voor het Drents Friese Wold. Bosomvorming heeft als doel het vergroten van de natuurlijke waarde van de bossen door de onnatuurlijkheid terug te dringen. Het gaat om  het op gang brengen van ontwikkelingen die leiden tot een meer natuurlijk bos. Van de eens zo uitgestrekte oerwouden uit de gematigde Europese klimaatzone waar de mens geen of nauwelijks invloed op had, is in Europa heel weinig over, maar er is nog veel mogelijk. Wanneer u belangstelling heeft voor bosomvorming in uw eigen bos of als u er wat meer over wilt weten, hebben wij voor u een brochure over bosomvorming op onze website gezet. Deze is te vinden onder onder "natuurbos" op onze website of via deze link: bosomvorming. Wist u dat Natuurmonumenten een nieuw en veel moderner bosbeleid heeft vastgesteld? We zijn heel benieuwd hoe dat beleid zal worden geïmplementeerd.

Gemeente Oss en water
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat de Gemeente Oss en het Waterschap Aa en Maas goed bezig zijn met het natuurlijker maken van de watergangen en vijvers in de gemeente. De oevers van de Diamantvijver, de Ruivert en de Hazenakkervijver zijn al omgevormd. Het zijn mooie voorbeelden geworden van stedelijke vijvers met natuurvriendelijke oevers. In oktober is begonnen met het volgende natuurbouwproject. Het gaat om het waterlint door wijk Ruwaard.

Wisenten, nu ook in Nederland
Binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een duingebied in Noord-Holland, begint het PWN in 2007 met een proef met wisenten in het Kraansvlak. Na verschillende ernstige ziekten is de konijnenpopulatie gedecimeerd, met als gevolg dat het gebied sterk verruigt. Het PWN wil dit tegengaan door het inzetten van een kudde wisenten. De uit Polen te importeren kudde zal bestaan uit een één of meer oude vrouwelijke dieren met hun jongen en een niet verwante stier. Het wisentenstamboek is behulpzaam bij het uitzoeken van de dieren. Uiteindelijk zal de draagkracht van het gebied waarschijnlijk 12 dieren zijn.

New Forest, overal loslopende grazers
Dit open natuurbos landschap in het zuiden van Engeland wordt al eeuwen begraasd door wilde paarden en runderen. Het gebied toont optimaal wat de positieve effecten zijn van begrazingsprocessen op de lange termijn.
We organiseren samen met Kritisch Bosbeheer in 2007 in elk geval twee reizen naar het New Forest. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten.

Ondernemers op de bres voor het milieu
Opvallend is dat in 2006 de captains of industry zich beginnen te roeren. Het milieubeleid en het natuurbeleid moet beter schrijven ze. Blijkbaar voorziet de topbestuurder, bij ongewijzigd beleid, nu ook economische schade. We wensen u in 2007 de effectuering van een vooruitstrevend natuur en milieubeleid.... Ecoplan wil u hier graag bij helpen.

 
Een omgevallen boom in het New Forest.
 
Een watergang in Oss, zoals het nu is.
 

Weet u nog hoe uw boomhut eruit zag?
  
De grazers staan in het New Forest niet achter de hekken, maar lopen ze overal los. Wil je geen paarden in de tuin dan moet je een hek plaatsen.