<<< Terug naar Het Bedrijf

Heckrunderen met kalveren
Deze dieren komen het dichtst in de buurt van het uitgestorven wilde oerrund. Het grootste verschil tussen de twee is de hoogte. Heckrunderen hebben een gemiddelde schofthoogte van 1.30m, terwijl het oerrund een schofthoogte moet hebben gehad van maar liefst 2,0m.