<<< Terug naar Het Bedrijf

Maaien van ruigtekruiden
Met deze eenasser kunnen plas/dras gebieden ontdaan worden van ruigtekruiden. Deze machine geeft in vergelijking met de veelal gebruikte tractoren zeer weinig insporing. Insporing is jaren later nog zichtbaar in het terrein.