<<< Terug naar Het Bedrijf

Wortelkluid met vingerhoedskruid
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) komt vooral voor op open gekapte plaatsen in het bos, op bewerkte en in de schaduw liggende grond. Het is een makkelijke plant en komt in het hele land voor, zolang de grond vochtig en humeus is.