<<< Terug naar Benkoelen Hoeve

Drie Wilde Zwijnen lopen achter de boerderij rondom een oude mestvaalt. Het stuk is omrasterd, want we willen ze liever niet in de tuin hebben. Ze zouden er in een paar uur een grote 'zwijnebende' van maken. In een natuurlijke dichtheid hebben Wilde Zwijnen een belangrijke functie als opruimers van dode dieren en als 'wroeters' om de bodem plaatselijk om te werken. De natuurlijke verspreiding van planten wordt hierdoor ook nog begunstigd. Het zijn prachtige beesten, en behoorlijk slim. Elk jaar worden 4-8 biggen geboren.