Benkoelen Hoeve Update 23-04-2007

Impressie Benkoelen Hoeve

De Boerderij
Het kantoor van Ecoplan is gevestigd in een oude Groningse boerderij in het gehuchtje Rhee, direct ten noorden van Assen. Het landgoed Benkoelen is omstreeks 1850 ontstaan dankzij tabakshandelaar Franciskus Lieftinck. Bengkule is de naam van een provincie in het meest zuidelijke deel van Sumatra, waar Lieftinck zijn succesvolle handel bedreef. Dat is alles wat ons tot nu toe over de vroegste historie van de boerderij bekend is.
De boerderij en de deel zijn nog in oorspronkelijke staat. De schuren op het terrein zijn op een later tijdstip bijgebouwd. Onlangs is het dak van de deel vernieuwd en opnieuw met riet gedekt. Twee verzakkende muren zijn met de oorspronkelijke stenen weer in de oude luister hersteld. Al het buitenwerk is opnieuw in de verf gezet.
Benkoelen hoeve is weer de statige Groningse boerderij in het oude Drentse landschap.

Erf(stuk)
Bij het instandhouden van dit erfstuk hoort ook het land er omheen. We willen dat op het ruim 1 hectare grote erf en land direct rondom de boerderij cultuurhistorische en ecologische waarden hand in hand gaan: Langs de oprijlaan en de oude bomenrij bloeien in het voorjaar veel stinseplanten en in de tuin is een aantal verwaarloosde fruitbomen in oude staat teruggebracht. Op andere plaatsen zijn jonge fruitbomen van oude hoogstamrassen aangeplant. Rondom de boerderij lopen Hollandse Landgeiten. Achter de boerderij, rond de oude mestvaalt, lopen enkele Wilde Zwijnen.

Flora en Fauna
Het landgoed heeft ook een ecologische waarde. Twee oude bomen naast de boerderij zijn met kluit en al omgetrokken. Ze liggen er nu enkele jaren en zorgen voor veel ruimtelijke variatie: Voldoende schuilplaatsen voor dieren en optimale omstandigheden voor nieuwe plantengroei. Hetzelfde is gebeurd in een bosje naast de boerderij, dat was 'dichtgegroeid': een aantal bomen is omgetrokken, en bosplanten (zoals bosanemonen, bosviooltjes) zijn uitgeplant.
Opvallend zijn de zgn. 'dode woudreuzen', dit zijn stapels van hout die op verschillende plaatsen zijn neergelegd. Deze dragen inmiddels tientallen soorten zwammen en nog meer soorten ongewervelde dieren die weer als voedsel dienen voor de vogels. We voeren zo een 'natuurtechnische omvorming' uit.
Nestkasten zorgen voor voldoende broedgelegenheid. Een groepje Kauwen broedt regelmatig in een boomholte en Boerenzwaluwen nestelen elk jaar in de schuren. Onder de dakrand van de boerderij zijn nestplaatsen voor Huiszwaluwen gemaakt. Op de deel zitten regelmatig Kerkuilen. We hopen dat de nestkast ze zal verlokken tot broeden.

Ecologisch Maaibeheer
Door een aantal jaar ecologisch te maaien rond de vijver in de achtertuin is een bloemrijke weide ontstaan met o.a. Grote Ratelaar en Breedbladige Orchis. Boven de vijver wemelt het in de zomer van libellen en waterjuffers. Naast de vijver is met mergelbrokken een vlinderheuvel gemaakt. Het daaruit oplossende kalk zorgt voor kristalhelder vijverwater.
In de voortuin zijn inheemse bloemen gezaaid en geplant en tijdens het groeiseizoen wordt er gegraasd door de Landgeiten. Verplaatsbare konijnenkokken zorgen voor een extra 'minibegrazing'. Deze maatregelen vergroten de differentiatie, de variatie en de dynamiek en hebben een sterke toename aan wilde bloemen bespoedigd. De monotone grasmat (het oude gazon) wordt langzamerhand verdrongen.
De omliggende graslanden zijn in gebruik als extensief opvanggebied voor grote grazers. Er zijn nieuwe poelen gegraven, en er grazen o.a. Ecolanders, Schotse Hooglanders en Exmoor-pony's.
Landgoed Benkoelen is dus niet alleen een cultuurhistorisch erfgoed, maar er worden ook halfnatuurlijke ecosystemen ontwikkeld met een grote mate van variatie en soortenrijkdom. Dat kan heel goed samen gaan tot een harmonisch en aantrekkelijk geheel.

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park

Aanleg park