<<< Terug naar Benkoelen Hoeve

Aan de noordkant van de boerderij is onlangs een eentonige bos-singel omgevormd. Door met een lier bomen om te trekken, die vervolgens blijven liggen, ontstaat er aan de ene kant ruimte en licht, en aan de andere kant een dichte, ondoordringbare afscherming. De bomen blijven soms scheefliggend gewoon verder leven en vormen zo een dicht struweel. De wortelkluit komt soms ook omhoog en zorgt voor de nodige variatie en dynamiek op de bodem. Tussen de liggende stammen en kronen kunnen zich bosplanten ontwikkelen die zo beschermd worden tegen vraat. Er lopen 's winters Hollandse Landgeiten die de opslag te lijf gaan. De ontwikkeling wordt hier met belangstelling gevolgd.