<<< Terug naar Benkoelen Hoeve

De voortuin wordt omgevormd tot een gevarieerd en bloemrijk grasland. Het steile talud is op verschillende plaatsen vergraven en andere stukken zijn geplagd om vestiging van nieuwe planten mogelijk te maken. In de zomer wordt het begraasd met de Landgeiten. Enkele konijnenhokken worden om de paar dagen verplaatst zodat de grond plaatselijk wordt omgewoeld en bemest. Regelmatig wordt er gezaaid en geplant. Er heeft zich inmiddels spontaan een kolonie Rode Bosmieren gevestigd.