<<< Terug naar Natuurspeelbos

 

Spelen in de Natuur
Voorbeeld projecten

Update 18-11-2007

 

 


“Steinse Groen”, Gouda (Zuid-Holland)
Binnen het park het Steinse Groen in de gemeente Gouda is in 2005 een kindernatuurspeelplek van circa 1 ha gerealiseerd. Er zijn natuurlijke oevers aangelegd en mogelijkheden gecreëerd voor de ontwikkeling van een grote diversiteit aan flora en fauna. Opvallend zijn de omgetrokken bomen: veel aantrekkelijke speelobjecten. Ook zijn verschillende speelvoorzieningen geplaatst: evenwichtsbalk, vlonders, klimpalen en een pomp op zonne-energie die het water rondpompt.
Ecoplan is betrokken geweest bij het maken van de plannen in samenwerking met S. Lobst. De plannen van de natuurspeelplek zijn door Ecoplan Natuurontwikkeling uitgevoerd en gerealiseerd.

“Natuurtuin Varsseveld”, Leerdam (Zuid-Holland)
Vanaf 1994 is het 2,5 ha grote terrein, bestaande uit land en water, een natuurtuin. In het verleden is dit terrein, gelegen aan rivier de Linge, in gebruik geweest als houtzagerij, industrie- en haventerrein. Nu is in het terrein reliëf aangebracht, een heuvel van mergel gemaakt en zijn waterpartijen aangepast. Bomen zijn omgetrokken en er zijn verstopbosjes. Verder zijn er bruggen, zitelementen en hutten geplaatst en ligt er een rondgaand wandelpad. Het terrein word beheerd door de gemeente Leerdam en er lopen enkele soay-schapen rond voor de begrazing in de bermen en graslandjes.
Planvorming, advies en uitvoering van dit park door Ecoplan Natuurontwikkeling.

“Ecologische wijk Mettegeupel”, Oss (Noord-Brabant)
In 1994 is in de nieuwbouw wijk Mettegeupel een circa 1 ha groot park aangelegd. Een wijkpark met speelvoorzieningen, zwerfkeien, zitelementen, oevers en waterpartijen. Een beekje met circulatiepomp (30cm verval), ecologische dierveilige tonmolenpomp en een cyclisch watersysteem. Kortom een combinatie van ecologische inrichting en kinderspel.
De wijk is in beheer bij de gemeente. De planvorming, advies en uitvoering door Ecoplan Natuurontwikkeling te Rhee.

“Natuurpark De Noorderriet”, Kommerzijl, gemeente Zuidhorn (Groningen)
De Noorderriet is 10 ha groot en sinds 1996 door natuurbouw en ontgravingen een gevarieerd aangelegd dorpspark en natuurgebied. Een kinderspeeleiland van ca 1 ha ligt aan dorpsrand, een uitkijkheuvel en veel natuurlijk ontworpen speelvoorzieningen zijn in het landschap ingepast. De kinderen spelen tussen en met rode lijst soorten zoals orchideeën.
Planvorming, advies en uitvoering door Ecoplan Natuurontwikkeling.

"Avontuurlijke Bosspeelplek Eendrachtspark", Amsterdam (Noord-Holland)
In 2002 is binnen het Eendrachtspark een 1 ha groot beplantingsvak omgevormd tot een avontuurlijke bosspeelplek. Een uitgegroeid bosje met vooral zomereiken is daarmee omgevormd tot een avontuurlijk bosje met reliëf, een bosweide, struwelen, omgetrokken bomen, takkenwallen en een poeltje. In dit bosje zijn verschillende spannende en educatieve speeltoestellen ingepast. Een ondergrondse hut, speelheuvels, wiebelbrug van heuvel naar heuvel, boomhut, klauterbos, handpomp met troggen en kliedertafels, speelbomen, slingertouwen en avontuurlijke schelpenpaadjes.
De planvorming, advies en uitvoering door Ecoplan Natuurontwikkeling.

"Natuurspeelbos Tegelen", Tegelen (Limburg)
In 1998 is als een onderdeel van speeltuinpark Klein Zwitserland een 10 ha groot bestaand oud bos omgevormd tot een echt natuurspeelbos. Door zware natuurtechnische bosomvorming zijn open plekken ontstaan, zijn van de gerooide bomen klim-woudreuzen gemaakt, bomen omgetrokken, reliëf aangebracht, natuurlijke avontuurlijke paden aangelegd en is het park voorzien van educatieve speelvoorzieningen (b.v. klankspel). Het bos als sfeer en speelobject.
Planvorming, advies en uitvoering door Ecoplan Natuurontwikkeling.

"Boomkroonpad", Borger (Drenthe)
Sinds 1999 is 0,5 ha in het bos bij het Boomkroonpad van Staatsbosbeheer veranderd in een open speelplek. Door de aanleg van een ondergrondse hut, een boombrug en een modderplek met verzameld regenwater kunnen kinderen zich hier uren vermaken.
Planvorming, advies en uitvoering gedaan door Ecoplan Natuurontwikkeling te Rhee

"Flierbeekpark", Lichtenvoorde (Gelderland)
In 2000 is in Lichtenvoorde een 3 ha groot natuurpark aangelegd. Natuurbouw heeft schrale leemhoudende zandbodems en waterpartijen met ecologische oevers laten ontstaan. Spannend spelen in de oevers en met het water tussen de bijzondere rode lijstsoorten.
Planvorming, advies en uitvoering door Ecoplan Natuurontwikkeling.

"Scharlakenbos", Haren (Groningen)
De omvorming van circa 12 ha eenvormig wandel-eikenbos op rabatten en enige inliggende graslandjes vond plaats in 1990. Het terrein is nu veranderd tot gevarieerd natuurbos met extensieve runderbegrazing. Omgetrokken bomen, open plekken, waterpartijen met natuurlijke oevers en wandelpaden. Veel kinderen weten het bos als speelplek te vinden: hutten bouwen onder en tussen de wortelkluiten en verstoppen in ontoegankelijk struweel. Dit maakt het bos tot een klein paradijs en het is allemaal dichtbij een villawijk.
Planvorming, advies en uitvoering door Ecoplan Natuurontwikkeling.

"Buinerhornster wandelbos", Nieuw Buinen (Drenthe)
In 1999 is aan dorpsrand van Nieuw Buinen een speels natuurpark van 5,5 ha aangelegd. Ontstaan dankzij gerichte natuurbouw op de veenkoloniale (aardappel-)akkergronden. Waterpartijen, een rondgaand watersysteem met pomp en windmolen, ecologische oevers, spontane vegetatieontwikkeling en de alles onderhouden door middel van ecologisch beheer.
Planvorming, advies en uitvoering door Ecoplan Natuurontwikkeling.

"Natuurspeeltuin de Speeldernis", Rotterdam (Zuid-Holland)
Tot 2002 was “de Botte Spijker” een voormalige bouwspeelplaats van circa 1 ha. Na de omvorming is het een unieke kinderspeelplek in een kleinschalig parkachtig landschap geworden. Een ruig heuvel-water-landschap met een huttenbouwbos, twee fonteinen, stromende beekjes, moeras, rietveld, hoogstamfruitbomen, graslandjes, een groot hoefblad-canyon, vaarwater voor vlotten, eilanden en diverse bruggen. Voor de aller jongsten onder ons is er een afgeschermd gedeelte met puinmuur, speelbeek en wilgenhutjes. De speelwildernis met kinderopvang is bijzonder. (www.speeldernis.nl)