Natuurspeelbos Update 16-11-2007

Spelen in de natuur
Ook kinderen hebben wensen. Kinderen vinden het fijn om in de natuur te spelen. De natuur biedt de uitdagingen die ze nodig hebben om hun grenzen te verleggen en hun kunnen te vergroten. Een stedelijke omgeving biedt weinig of geen natuurlijke groene plekken waarin gespeeld kan/ mag worden. Natuur wordt meestal afgeschermd en iedereen wandelt op de paden. Kinderen worden verteld, dat ze niets kapot mogen maken en dat ze moeten uitkijken, want het bos is gevaarlijk . . . . . Niet dus.

Speelplek
Wanneer wij een natuurspeelplek of speelbos ontwerpen, krijgen kinderen de gelegenheid om in en met de natuur te spelen. Het is een gevarieerd en afwisselend natuurterrein. Niks paadjes en verboden, wel fantasie, creativiteit en een beetje durf. Kinderen vragen om uitdaging, binnen de marges van hun kunnen. Ze leren omgaan met hun omgeving en met andere kinderen, op een geheel andere manier dan gebruikelijk. Hutten bouwen, slootje springen, bomen klimmen, bessen zoeken en nog veel meer.

Doelen
Met natuurspeelplekken/ -bossen worden een drietal doelen nagestreefd:
- Vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor
   kinderen
- Vermeerderen van kennis over natuur
- Bijdragen aan een duurzame samenleving
Kinderen leren (on)bewust veel over de ecologie in terreinen en het ziet er nog mooi uit ook!

Ontwerp en Aanleg
Bij de aanleg van een natuurspeelplek of -bos wordt de opbouw van het terrein als uitgangspunt genomen. Vaak heeft elk terrein al iets bijzonders. De gebouwde voorzieningen zijn eerder een aanvulling en worden gebruikt om het spelen in de natuur te stimuleren.
Een natuurspeelplek of bos wordt zo ontworpen dat er een natuurlijke leeftijdzonering ontstaat. Daardoor komen kinderen van verschillende leeftijdsgroepen niet in elkaars vaarwater terecht. Ook gaan kinderen dan precies zover als ze zelf durven. Sociale controle zorgt ervoor, dat hun bos in takt blijft. Aan volwassenen de taak de gebruiksdruk te reguleren en toezicht te bieden.

Voorbeelden
Een drietal leuke en goed functionerende voorbeelden van natuurspeelplekken/-bossen zijn:
- Natuurpark de Noorderriet in Kommerzijl
- Natuurpark in Leerdam
- Natuurspeelbos Klein Zwitserland in Tegelen.
Meer voorbeeldenprojecten van speelplekken voor kinderen vind u hier.

 

Kind klimt op speelboom

Overzicht speelboom

Recreanten tussen hooglanders

Bos in rust

Bos in rust

Bos in rust