Projecten Update 15-05-2007

Een selectie van onze projecten:

Natuurspeelplekken
Voor voorbeeldprojecten van natuurspeelplekken klik hier.

Natuurbouw (2005)
Een inrichtings- en beheerplan voor de Waardhoeve om een nieuw compressorstation in Grijpskerk te compenseren.
Opdrachtgever: N.V. Nederlandse Gasunie

Natuurvijver en –oevers (2005)
Het advies, ontwerp en uitvoering van natuurvijver de Diamantvijver en natuuroevers de Ruivert en Hazenakkervijver in Oss.
Opdrachtgever: Gemeente Oss & Waterschap Aa en Maas

Haalbaarheidsonderzoek (2005)
Een onderzoek naar de haalbaarheid verbeteringsplannen van het Proostmeer te Wagenborgen.
Opdrachtgever: Gemeente Delftzijl

Herinrichting Oostvaardersveld(1999)
De Oostvaardersplassen beleven in het Oostvaardersveld, is de bedoeling van het nieuwe inrichtingsplan van het Praamweggebied in Flevoland.
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer Regio Flevoland-Overijsel

Inventarisatie flora en fauna (2003)
Inventarisatie van de flora en fauna in Nieuwe Stadspark in Winschoten ter plaatse van de toekomstige uitbreiding tennispark.
Opdrachtgever: gemeente Winschoten

Inventarisatie flora en fauna (2003)
Inventarisatie van de flora en fauna op de toekomstige locatie van het GGZ in het Rosarium te Winschoten.
Opdrachtgever: Gemeente Winschoten

Inventarisatie flora en fauna (2002)
Inventarisatie van de flora en fauna op het voormalig Arriva terrein te Winschoten.
Opdrachtgever: Financieringsmaatschappij Eibergen BV

Monitoring spoorbermen (2002)
Vegetatieonderzoek van bijzondere locaties van de spoorbermen in de regio randstad.
Opdrachtgever: Railinfrabeheer Regio Randstad Noord

Terug naar het Oerbos(2002)
Bosomvormingsplan voor de Geelders.
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Monitoring Rijksweg A28 (2001)
Vegetatieonderzoek van de kwadranten Assen Noord en het Natuurbouwproject Ossesluis.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Drenthe

Monitoring Boerakker (1999)
Een flora en fauna inventarisatie van de natuurbouw op de kwadranten knooppunt Boerakker.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Dienstkring Groningen

Beheerplan zuiveringsstation (2003)
Beheerplan voor een ecologisch terrein bij het zuiveringsstation de Steeg in Langerak.
Opdrachtgever: Hydron Zuid-Holland

Beheerplan Sportcomplexen
Natuurvriendelijk beheer van de groenvoorzieningen naast de sportcomplexen in de Gemeente Groningen.
Opdrachtgever: Gemeente Groningen Dienst O.C.S.W.

Beheervisie Emsterbroek (2002)
Beheervisie van, de door natuurtechnische maatregelen, omgevormde natuurbouw terreinen.
Opdrachtgever: Waterschap Veluwe

Op- en afritten langs de A28 (2002)
Beheerplan voor het ontwikkelen van een gevarieerd terrein met een grote afwisseling aan vegetatiestructuren en met een rijke inheemse flora en fauna.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Dienstkring Drenthe.

Beheerplan spoorbermen (1995)
Een plan waarbij de ecologische waarde samengaat met de eisen die aan spoorbermen worden gesteld ronde De Haar.
Opdrachtgever: NS Railinfrabeheer BV Beheergebied Midden

Beheerplan landgoed in Wassenaar (1995)
Een plan om de oorspronkelijke natuur samen te laten gaan met het cultuurhistorisch monumentaal opgaand bos met weidegrond.
Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar

Boommarter (2006)
Onderzoek naar de kansen voor de boommarter in Noord-Brabant.
Opdrachtgever: Stichting het Groene Woud

Fazanten (2005)
Veldonderzoek naar de fazantenpopulatie op het landgoed Onstein.
Opdrachtgever: Landgoed het Onstein

Korhoen (2004)
Inrichtings- en beheerplan voor de herintroductie van het Korhoen in Noord-Brabant.
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

aanleg park

ecologische tuin

park

viaanse molen

ecologische oever

educatieve natuur

park

ontwerp

gevarieerd patroon

schotse hooglander

speelboom