<<< Terug naar Benkoelen Hoeve

Het gehucht Rhee aan het begin van de 19e eeuw
In opdracht van Keizer Napoleon werden tussen 1811 en 1813 de Noordelijke provincies in kaart gebracht. Napoleon vreesde een inval van de Engelsen aan de noordkust en had goede kaarten nodig voor zijn verdediging. Deze inmiddels bijna 200 jaar oude kaart van Drenthe geeft een mooi beeld van het gehucht Rhee met haar natuurlijke geboomte en struiken, midden in het nog onontgonnen Drentse heidelandschap.
De oude "Asserstraat", toen Koningsweg geheten, liep meer naar het westen over de es van Rhee. Enkele jaren later zou de huidige Asserstraat aangelegd worden. De Koningsweg is geheel verloren gegaan. (Uit: "De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust"; H.J. Versfelt & M. Schoor; Heveskes Uitg. Groningen 2001)