<<< Terug naar Benkoelen Hoeve

De eerste ontginning van Landgoed Benkoelen rondom de nieuwgebouwde boerderij.
Het overige land is nog niet ontgonnen en bestaat uit heide (rood gespikkeld). De oude Koningsweg is niet meer in gebruik en de huidige Asserstraat ligt als een nieuwe ontginning dwars door de heide. (Uit: "Historische Atlas Drenthe"; G.L. Wieberdink (samenstelling); Robas Producties, Den Ilp 1990)