Van ontwerp tot beheer Update 16-04-2007

Ontwerp, inrichting, beheer
Ecoplan maakt ontwerpen op maat. Elk gebied is uniek, elke opdrachtgever is anders. Wanneer u erover denkt een gebied opnieuw in te richten, bekijken wij in een oriŽnterend gesprek geheel vrijblijvend met u wat de mogelijkheden zijn. U heeft wensen. Wij hebben de kennis en de ervaring.Geeft u een opdracht, dan gaan wij aan de slag. Het ontwerp krijgt u voorgelegd ter goedkeuring, en pas wanneer u tevreden bent, kan de uitvoering worden gestart.

Een grote verscheidenheid
De projecten zijn heel wisselend. Soms richten wij een gebied geheel opnieuw in, maar het komt ook voor dat wij een productiebos omvormen tot een meer natuurlijk geheel waarin de natuur weer de ruimte krijgt. Ook stadsparken met een traditioneel aanzicht krijgen bij ons een lossere ecologische inrichting.

Niets doen geen optie
Een natuurlijke inrichting geeft geen vrijbrief voor niets doen. Je kunt de boel niet gewoon laten overwoekeren onder het mom van puur natuur. De meeste terreinen hebben een belangrijke recreatieve functie. Wandelen, spelen of gewoon zitten, het terrein moet er op zijn gericht en dat moet ook zo blijven. Onderhoud en beheer is erop gericht het gebied binnen zekere marges zoveel mogelijk de ruimte te geven. Dit doen wij middels ecologisch maaibeheer of begrazing.

Een ontwerptekening

Maaien van ruigtekruiden

Schotse hooglanders