Zoeken op
     site Ecoplan

Zoeken op
      het internet

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bedrijf Update 03-04-2007

Ecoplan is een ecologisch adviesbureau. Al sinds 1978 geven wij adviezen op het gebied van natuurontwikkeling. Gedurende de afgelopen twintig jaar hebben wij op tal van gebieden binnen de natuurontwikkeling baanbrekend werk verricht en kunnen wij met recht zeggen, dat er door ervaring en pionierswerk waardevolle expertise is opgebouwd.
Wij baseren ons bij adviezen op natuurlijke potenties van de terreinen. Welke planten of dieren kunnen er leven en voortbestaan. Is het mogelijk meer aan de natuur, aan natuurlijke processen, over te laten en zodoende te besparen op menselijk (mechanisch) beheer.

Ecologisch Advies
Ecoplan geeft ecologische adviezen en maakt plannen op het gebied van ecologie, natuurbeheer, natuurbouw, natuurlijke begrazing, bosbeheer, ecologische groenvoorzieningen en spelen in de natuur. Ecoplan kan bemiddelen bij de uitvoering, maar kan ook als aannemer van ecologische werkzaamheden optreden.

Educatie
Daarnaast geeft Ecoplan ook cursussen, lezingen en excursies. Onze opdrachtgevers variŽren van provincies, gemeenten, recreatieschappen en waterschappen die een natuurlijke bestemming geven aan een gebied, tot commerciŽle bedrijven en particulieren die hun stukje grond een ecologisch aanblik willen geven of de natuurlijke rijkdom willen bevorderen.

De doelstellingen van Ecoplan zijn:
- Een biologisch rijk gebied met spontane ontwikkelingen
- Een minder kostbaar beheer

Ontwikkeling en beheer
Ecoplan kan eigenaren en beheerders helpen de spontane ontwikkelingen in hun terrein bij te sturen of te versnellen, zodat er variatie in soorten- en vormenrijkdom kan ontstaan. Dit kan door het nemen van de juiste natuurtechnische maatregelen in de juiste combinatie en frequentie.
In bijna alle terreinen kan men zones of gebieden aanwijzen die meer of minder intensief worden gebruikt. In de minder intensief gebruikte of belopen delen kan men arbeid en geld besparen. Hier zijn de ons vertrouwde maatregelen als maaien, kappen, dunnen, snoeien en maaien noodzakelijk, maar op de juiste manier toegepast behoeven deze maatregelen echter minder frequent te worden toegepast. Vaak kan in de rustiger of afgelegen terreindelen meer aan de natuur zelf worden overgelaten

Speelbossen
Nieuw zijn de natuurspeelbossen. Wij richten een gebied zo in dat kinderen er prettig kunnen spelen zonder al te veel attributen. In contact met de natuur krijgen ze de gelegenheid hun fantasie en creativiteit te ontplooien. Veiligheid en uitdaging zijn twee begrippen die voor ons de basis vormen van de ontwerpen.

Het kantoor benkoelen te Rhee

Heckrunderen met kalveren

Wortelkluit met digitalis

Dragline maakt plas/dras berm

maaien van ruigtekruiden

Kind speelt op omgevallen boom

Kinderen spelen op educatieve natte brug